Amin, Rajan, Hem Sagar Baral, Babu Ram Lamichhane, Laxman Prasad Poudyal, Samantha Lee, Shant Raj Jnawali, Krishna Prasad Acharya, Gopal Prasad Upadhyaya, Megh Bahadur Pandey, Rinjan Shrestha, Dipesh Joshi, Janine Griffiths, Ambika Prasad Khatiwada, and Naresh Subedi. 2018. “The Status of Nepal’s Mammals”. Journal of Threatened Taxa 10 (3):11361-78. https://doi.org/10.11609/jott.3712.10.3.11361-11378.