Raharimihaja, Tatamo E.A., Jo L.M. Rakotoarison, Paul A. Racey, and Radosoa A. Andrianaivoarivelo. 2016. “A Comparison of the Effectiveness of Methods of Deterring Pteropodid Bats from Feeding on Commercial Fruit in Madagascar”. Journal of Threatened Taxa 8 (13):9512-24. https://doi.org/10.11609/jott.2688.8.13.9512-9524.