Son, Nguyen Truong, Thomas J. O’shea, Jeffery A. Gore, Gabor Csorba, Vuong Tan Tu, Tatsuo Oshida, Hideki Endo, and Masaharu Motokawa. 2016. “Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Southeastern Truong Son Mountains, Quang Ngai Province, Vietnam”. Journal of Threatened Taxa 8 (7):8953-69. https://doi.org/10.11609/jott.2785.8.7.8953-8969.