[1]
Vadher, P., Kardani, H., Bambhaniya, P. and Beleem, I. 2021. First record of ghost shrimp Corallianassa coutierei (Nobili, 1904) (Decapoda: Axiidea: Callichiridae) from Indian waters. Journal of Threatened Taxa. 13, 8 (Jul. 2021), 19118–19124. DOI:https://doi.org/10.11609/jott.6109.13.8.19118-19124.