DOI: http://dx.doi.org/10.11609/jott.2018.10.6.11703-11830

Table of Contents

Communications

Julio C. Dalponte, Herson S. Lima, Stuart Klorfine, Nelton C. da Luz
11703-11709
C. K. Rohini, T. Aravindan, K.S. Anoop Das, P. A. Vinayan
11710-11716
Renuka Malhotra, Neena Singla
11717-11724
L. Arul Pragasan, M. Madesh
11725-11731
Sarah Viana, Mark W. Lisher
11732-11742
Divakar K. Mesta, Ganesh R. Hegde
11743-11752
Aseesh Pandey, Hemant K. Badola
11753-11759

Peer Commentaries

Mark Everard
11760-11769

Short Communications

Subrat Debata, Swetashree Purohit, Anirban Mahata, Sudheer Kumar Jena, Sharat Kumar Palita
11770-11774
Sailendra Dewan, Bhoj Kumar Acharya, Sudeep Ghatani
11775-11779
Tarun Karmakar, R. Nitin, Vivek Sarkar, Sarika Baidya, Subhajit Mazumder, V. K. Chandrasekharan, Rudraprasad Das, G.S. Girish Kumar, Swapnil Lokhande, Joyce Veino, Lightson Veino, Rakoveine Veino, Zeeshan Mirza, Rajesh V. Sanap, Bimal Sarkar, Krushnamegh Kunte
11780-11799
C. Selvakumar, K. G. Sivaramakrishnan, T. Kubendran, Kailash Chandra
11800-11805

Notes

M. Kamalakannan, Tauseef Hamid Dar, C. Venkatraman
11806-11811
P.R. Shashank, Balázs Benedek
11812-11814
Bhawana Kapkoti Negi, Ravindra K. Joshi
11815-11817
Vikas Pandey, Ganesh Thiruchitrambalam, M. Savurirajan, Raj Kiran Lakra, Jawed Equbal, Kunal Satyam, P. Shanmukha Sainath, Rokkarukala Samson
11818-11821
Sachin Sharma, Amit Kumar, Bhupendra Singh Kholia, Surendra Singh Bargali
11822-11826
L. Rasingam, J. Swamy, M. Sankara Rao
11827-11829

Miscellaneous

- NBA