DOI: http://dx.doi.org/10.11609/jott.2017.9.9.10633-10740

Table of Contents

Articles

Abadi Mehari Abrha, Habtu Kiros Nigus
10633-10641
Sandip D. Tapkir, Sanjay S. Kharat, Pradeep Kumkar, Sachin M. Gosavi
10642-10648

Communications

Chhimi Namgyal, Phuntsho Thinley
10649-10655
Khursid A. Khan, Jamal A. Khan, Narendra Mohan
10656-10661
S. R. Ganesh
10662-10668
Chenchu Ankalaiah, Thondaladinne Mastan, Mullangi Sridhar Reddy
10669-10674

Short Communications

Ivan Stolarik, Daniel Jablonski
10675-10678
Sumant Mali, Chelmala Srinivasulu, Asad R. Rahmani
10679-10691
Bhaskar Saikia, Bikramjit Sinha, Ilona J. Kharkongor
10692-10696
Archana Yadav, Reshma Solanki, Manju Siliwal, Dolly Kumar
10697-10716
Manoj Kumar, N.S.K. Harsh, Rajendra Prasad, Vijay Vardhan Pandey
10717-10725

Notes

Neeraj Sharma
10726-10728
Kannan Thirunaranan, Samidurai Jayakumar, Sankaranathan Sivaraman, Santhanakrishnan Babu
10729-10732
S. M. Gaikwad, Y. J. Koli, G. P. Bhawane
10733-10737

Response & Reply

S. Suresh Ramanan
10738
Thomas Edward Marler, Gil Naputi Cruz
10738-10740